baumit_skladba_eps

Všeobecne

Tepelnoizolačné systémy Baumit
Tepelnoizolačné systémy Baumit sú moderné, kontaktné tepelnoizolačné systémy, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov tepelnej
techniky a stavebnej fyziky. V súčasnosti Baumit ponúka zákazníkovi tri ucelené certifikované tepelnoizolačné systémy, ktoré
sa navzájom odlišujú materiálmi na lepenie a stierkovanie izolantov a tiež odporúčanými povrchovými úpravami. Spája ich však to
podstatné – vysoká kvalita a garantované vlastnosti.
Potvrdenie kvality
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit open, Baumit Star a Baumit Pro sú systémy certifikované autorizovanou inštitúciou.
Dokladom o certifikácii sú Vyhlásenia o zhode. Na kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit sú osvedčovacím
miestom vydané tiež Európske technické osvedčenia (ETA).
Baumit – zakladajúci člen

Skladba kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit open

tepelne-vrstvy

Tepelnoizolačný systém Baumit open je paropriepustný tepelnoizolačný systém s tepelným
izolantom z polystyrénových fasádnych izolačných dosiek openTherm, resp. openReflect.
Použitie systému je obmedzené požiarnou výškou objektu 12 m pre novostavby, resp. 22,5
m pre rekonštruované budovy.
n špičkový, vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém
n optimálna vnútorná klíma, príjemné bývanie
n vysoko kompatibilný s murovacími prvkami s dobrou paropriepustnosťou
a kvalitnými tepelnoizolačnými vlastnosťami
n jedinečné Baumit riešenie pre každú fasádu
* Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a na relatívnu vlhkosť vzduchu ≤ 70 %.
Nepriaznivé klimatické podmienky môžu predĺžiť čas zretia. Alternatívne povrchové úpravy
Okrem uvedenej omietky Baumit NanoporTop je na riešenie
konečnej povrchovej úpravy tepelnoizolačného systému Baumit
open možné použiť omietku Baumit openTop.