Zaoberáme sa realizáciou stavieb rôzneho druhu:

410648_7870

inžinierska činnosť ( stavebné povolenia, projekcia, kolaudácia, dozorovanie)
- stavby na kľúč
- pozemné stavby
- poľnohospodárske stavby
- inžinierske stavby
- rekonštrukcia budov

- časti stavieb (spevnené plochy, obklady, omietky, hrubé stavby, maliarske práce)
- demolačné a búracie práce
- klampiarske, tesárske, stolárske a zámočnícke práce
- vodovod a kanalizácia
- plynoinštalácia a elektroinštalácia